Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się 3 marca. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia do godz. 24.00, do dnia 6 lutego będzie można zgłaszać kandydatów na prezydenta miasta.

Zarządzenie jest wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia po tym jak został zaatakowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do czasu wyborów funkcję prezydenta pełni Aleksandra Dulkiewicz. To ona przejęła obowiązki zamordowanego Pawła Adamowicza.

Z oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego wynika, że PiS nie wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Gdańska. Nie wiadomo jeszcze, czy inne partie również powstrzymają się od wystawiania swoich kandydatów.

Wybory przedterminowe Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia. Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej premier wyznacza datę wyborów, przypadającą - zgodnie z Kodeksem wyborczym - w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Rozporządzenie w tej sprawie niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wojewoda, w formie obwieszczenia.

Wybory, także przedterminowe, odbywają się w dniu wolnym od pracy. Ostatnia z niedziel, mieszcząca się w 90-dniowym terminie, przypada 14 kwietnia.

Opracowanie: