Wybory na prezydenta Gdańska odbędą się najprawdopodobniej 3 marca – potwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Wybory na prezydenta Gdańska odbędą się najprawdopodobniej 3 marca – potwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
Obecnie miastem zarządza Aleksandra Dulkiewicz / Adam Warżawa /PAP

Jeszcze dzisiaj ma ukazać się w tej sprawie rozporządzenie.

Komisarzem w Gdańsku do czasu wyborów będzie dotychczasowa wiceprezydent miasta - Aleksandra Dulkiewicz. To ona przejęła obowiązki zamordowanego Pawła Adamowicza. W wyborach PiS nie wystawi swojego kandydata - takie oświadczenie we wtorek wydał Jarosław Kaczyński. Nie wiadomo jeszcze, czy inne partie również powstrzymają się od wystawiania swoich kandydatów.

Wybory przedterminowe Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia. Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej premier wyznacza datę wyborów, przypadającą - zgodnie z Kodeksem wyborczym - w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Rozporządzenie w tej sprawie niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wojewoda, w formie obwieszczenia.

Wybory, także przedterminowe, odbywają się w dniu wolnym od pracy. Ostatnia z niedziel, mieszcząca się w 90-dniowym terminie, przypada 14 kwietnia.

Autor: Krzysztof Zasada

Opracowanie: Arkadiusz Grochot