Pandemia i inflacja są przeszkodami w Świątecznej Zbiórce Żywności. Oznacza to niestety, że do części rodzin i osób samotnych może nie dotrzeć pomoc na święta. Bank Żywności w Krakowie prowadzi do 20 grudnia zbiórkę w internecie.

Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w ponad 120 sklepach całej Małopolski w dniach 26-27 listopada. Zakończyła się zebraniem 35 335,4 kg produktów żywnościowych. W samym Krakowie w 31 sklepach zebrano 19 264 kg żywności. 

Cieszy każdy ofiarowany dar. Bank Żywności dziękuje wszystkim szczodrym ofiarodawcom i wolontariuszom. Wyniki w skali Małopolski to aż o 50 proc. mniej niż udawało się zbierać przed pandemią. Świąteczna Zbiórka Żywności wciąż jednak trwa w internecie. Do 20 grudnia można pomóc potrzebującym w charytatywnym sklepie online www.zbiorkazywnosci.pl/bank-zywnosci/bz-w-krakowie/  

Przed 2020 rokiem Świąteczna Zbiórka Żywności w Małopolsce regularnie przekraczała wynik 60 000 kg zbieranych w sklepach darów. Oznaczało to, że wiele osób potrzebujących wsparcia mogło otrzymać paczki żywnościowe na święta. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku, gdy zebrano zaledwie 10 381,76 kg produktów. Wpływ na to miała trwająca pandemia koronawirusa oraz brak możliwości udziału wolontariuszy w zbiórce w sklepach. Już w ubiegłym roku Bank Żywności w Krakowie nie miał szansy wspomóc wszystkich potrzebujących. Również zawartość paczek była skromniejsza niż we wcześniejszych latach.

W tym roku mimo udziału prawie 1500 wolontariuszy wynik zbiórki nie jest optymistyczny. Dodatkowym czynnikiem, który negatywnie na niego wpływa, jest rosnąca inflacja.  Polacy przy zakupach liczą się z każdą złotówką i są mniej, niż do tej pory, skłonni do dzielenia się z potrzebującymi. 

Niestety drożyzna w szczególności dotyka osoby żyjące w ubóstwie. To one będą musiały dokonać drastycznych wyborów, z czego zrezygnować na wigilijnym stole. Żywność, leki i opłaty są głównymi kategoriami wydatków ich dramatycznie niskich dochodów.

"Sytuacja jest trudna dla wielu osób w Polsce. Prawie 2 mln Polaków, 5,2% spośród nas, żyje poniżej progu ubóstwa - jak pokazują dane GUS. Z drugiej strony osoby, które chcą pomóc, mogą kupić mniej produktów niż rok temu, a wszystko z powodu inflacji. Mamy jednak jeszcze szansę, żeby uratować tegoroczne święta, a to dzięki zbiórce pieniędzy online w charytatywny sklepie. Zróbmy wszystko, aby te święta nie były głodne" - apeluje Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, przewodnicząca Rady Banku Żywności w Krakowie.

Osoby, które chcą jeszcze pomóc uratować święta ubogich, mogą zrobić to przez sklep online Świątecznej Zbiórki Żywności: www.zbiorkazywnosci.pl/bank-zywnosci/bz-w-krakowie 

Są w nim do podarowania wirtualne produkty. Za zebrane w ten sposób pieniądze Bank Żywności zakupi żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online potrwa do 20 grudnia.  

Bank Żywności w Krakowie powstał w 1997 roku. Od powstania zebrał 74 miliony kg produktów spożywczych o wartości ponad 270 mln zł. Zebrana żywność, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia przez cały rok do ponad 60 tysięcy osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.