Kolektywna osada - kibuc. Pierwszy założono w 1910. Odegrały ważną rolę w budowaniu podstaw Izraela. Kibuce to jeden z głównych symboli tego kraju. Jacy mieszkają w nich ludzie? Jak wyglądają teraz?

W Kibucach ciężka praca, spartańska skromność, równość społeczna i poczucie narodowego posłannictwa nie były pojęciami bez pokrycia. Utożsamiani z lewicą kibucczycy opowiadali się zawsze ze pokojem z arabami, stanowiąc jednocześnie prawie 80. procent składu osobowego w siłach lotniczych i elitarnych jednostkach armii izraelskiej.

Wszystko to zaczęło się zmieniać na przełomie lat 80 i 90 wraz z upadkiem komunizmu w Europie i Związku Sowieckim. Duża część młodzieży opuściła kibuce. Krachowi ideologicznemu towarzyszył krach ekonomiczny. W 260 istniejących nadal kibucach, gdzie mieszka prawie 200 tysięcy ludzi zaczęły się bolesne procesy prywatyzacyjne.

Podziwiana przez wielu instytucja izraelskiego kibucu to już tylko dumna przeszłość i skansen. Większość kibuców przekształci się w wioski turystyczne, zamiejskie osiedla willowe, sanatoria i ośrodki sportowe. Pozostaną nowoczesne obory, wieże ciśnień ze śladami kul i rdzewiejące na rozstajach kombajny.

17:50