W Wielkiej Brytanii zatrzymano trzech mężczyzn, podejrzanych o udział w aferze z manipulowaniem stopą kredytu międzybankowego Libor. Zatrzymania dokonała agenda śledcza, zajmująca się szczególnie groźnymi oszustwami i korupcją (Serious Fraud Office).

Zatrzymani - obywatele brytyjscy w wieku 33, 41 i 47 lat - są obecnie przesłuchiwani. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Libor (London Interbank Offered Rate) jest dzienną stopą oprocentowania kredytu międzybankowego ustalaną przez korporację Thomson Reuters na podstawie danych dostarczanych przez banki zrzeszone w Brytyjskim Stowarzyszeniu Bankowości (BBA). Stopa stosowana jest dla ustalenia oprocentowania krótkoterminowego kredytu międzybankowego w konkretnej walucie. Libor to jedna z dwóch najważniejszych stóp procentowych całego świata finansów.

Skandal wybuchł latem gdy okazało się, że bank Barclays podawał nieprawdziwe dane, aby powstało wrażenie, że jego kondycja finansowa jest lepsza niż była, i po to, by umożliwiać spekulacje. Za manipulowanie stopą Libor w latach 2005-09 bank został już ukarany przez regulatorów rynku usług finansowych w USA i W. Brytanii łączną grzywną w wys. 290 mln funtów.

Manipulowanie Liborem stało się przedmiotem międzynarodowych dochodzeń regulatorów rynku. Skandal podważył zaufanie do całego sektora i może rzucić nowe światło na zachowanie wielkich instytucji finansowych w okresie największego załamania finansowego po 2008 roku - uważają eksperci.