Dziś wchodzi w życie porozumienie w sprawie wyrównań dla ofiar III Rzeszy. Mają one zrekompensować szkody powstałe w wyniku niekorzystnego przeliczenia odszkodowań z marek na złotówki. Wypłaty wyrównań mają rozpocząć się w końcu miesiąca. Wyniosą one od 100 do 2750 złotych.

Sami poszkodowani są zadowoleni, ale dalecy od euforii: „Nie jestem ani pesymistą, ani optymistą. Jestem stary i w związku z tym uważam, że jeszcze jakieś przepychanki po drodze będą” – mówi Ludwik Krasucki ze stowarzyszenia Żydów-kombatantów. Te przepychanki mogą pojawić się przy wypłacie drugiej raty odszkodowań, na razie jednak z wyrównaniami żadnych problemów nie powinno być. Będą one wypłacane na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w przypadku odszkodowań. Wypłaty wyrównań mają rozpocząć się pod koniec stycznia. W pierwszej kolejności otrzymają je najstarsi poszkodowani, którzy ukończyli 80 lat. Następnie wyrównania dostaną byli więźniowie obozów koncentracyjnych i gett. Więźniowie obozów koncentracyjnych i gett dostaną 2750 zł; więźniowie Obozów Pracy Wychowawczej (AEL) oraz ciężkich więzień otrzymają 1250 zł; więźniowie tzw. Straf Lagrów i Polen Lagrów 1050 zł; uwięzieni w Potulicach (Lager Lebrechtsdorf) od 02.10.1941 do 20.01.1942 r. 800 zł; deportowani robotnicy przemysłowi 400 zł; deportowani robotnicy rolni 300 zł; Romowie, więźniowie więzień i aresztów, pozostali więźniowie z Potulic oraz dzieci do lat 16 przebywające w obozach przejściowych powyżej 180 dni 900 zł; robotnicy przemysłowi dyslokowani - 400 zł; dzieci do lat 12 deportowane wraz z rodzicami do pracy przymusowej - 200 zł; dzieci do lat 16 przebywające w obozach przejściowych do 180 dni - 100 zł. Łączna kwota przeznaczona na wyrównania ma wynosić od 200 do 215 mln zł. Niemcy mają dać na ten cel do 200 mln zł, a strona polska do 15 mln zł.

Foto: Archiwum RMF

15:15