Około 2 mln osób w Polsce przynajmniej raz w życiu przez kilka godzin pracowało charytatywnie: w szpitalach, domach dziecka, przy zbiórce pieniędzy czy w organizacjach pozarządowych. Wolontariusze - w myśl obowiązującego prawa - pracują na czarno.

Kwestia zmieni się, jeśli rząd przyjmie ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Liczba osób pracujących charytatywnie będzie się jeszcze powiększać. Przyczyną tego zjawiska nie będzie wprowadzenie ustawy, a wciąż wzrastająca liczba bezrobotnych. Zdecydowana większość wolontariuszy jeszcze się uczy, bądź studiuje. Osoby te pracują charytatywnie, bo czują potrzebę pomagania innym. Wielu młodych ludzi ceni taką pracę jako praktykę, jako przygotowanie do przyszłego zawodu. Praca charytatywna bywa również cennym punktem w CV.

Na ustawę od wielu lat czekają organizacje pozarządowe, dla których najczęściej pracują wolontariusze. Osoby te wreszcie będą mogły pracować legalnie. Dzięki nowej ustawie administracja publiczna będzie musiała, a organizacje pozarządowe będą mogły, opłacać za wolontariuszy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poniesione koszty będzie można wliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Każdy wolontariusz otrzyma również zaświadczenie o pracy charytatywnej.

foto RMF

06:50