28 czerwca w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie początek procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Jego postulatorem, osobą odpowiedzialną za organizację procesu i gromadzenie dokumentów, będzie polski ksiądz Sławomir Oder.

Pod koniec maja wikariat Rzymu poprosił wszystkich, którzy mają nieznane dotąd rękopisy, listy, wszelkie pisma i prywatne zapiski polskiego papieża, o ich udostępnienie. Edykt w tej sprawie zawieszono na drzwiach wikariatu Rzymu oraz kurii w Krakowie.

13 maja Benedykt XVI ogłosił swą decyzję o uchyleniu wymogu pięcioletniego oczekiwania po śmierci kandydata na ołtarze na rozpoczęcie procesu.