Kilkanaście tysięcy mieszkańców Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Siemianowice Śląskie” razem z gazetką osiedlową otrzymało reklamówki wyborcze kandydatów SLD i PO. Gazetka wydawana jest za pieniądze członków spółdzielni.

Pod drzwi każdego mieszkania roznoszą ją pracownicy spółdzielni. Mieszkańcy i członkowie spółdzielni odpowiadają krótko: „Nie chcemy otrzymywać wyborczej makulatury”, ale nikt ich o zdanie nie pyta. Oni w ogóle nigdy o nic się nie pytają. Za dystrybucję jednej ulotki otrzymujemy 6 groszy – mówi dyrektor siemianowickiej spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie widzi niczego złego w załączaniu do pisma mieszkańców reklamówek wyborczych. Jednak spółdzielnia to nie prywatna firma, a jej prezesi to ludzie wynajęci przez członków za ich pieniądze. Z tym jednak nikt się nie liczy.

16:25