Rzymskie koty trafiły listę dziedzictwa kulturowego Wiecznego Miasta. Tamtejsza rada miejska podjęła decyzję o chronieniu zwierząt, które trwale wpisały się w pejzaż Rzymu. Towarzystwo Ochrony Zwierząt szacuje, że na ulicach włoskiej stolicy żyje ich ponad 300 tysięcy.

Koty różnych ras i kolorów żyją w Rzymie od najdawniejszych czasów. Wcześniej jako domowi ulubieńcy, teraz częściej jako bezdomne zwierzęta wylegujące się na antycznych kamieniach. Przez wieki wpisały się na tyle mocno w pejzaż wiecznego miasta, że Rada Miejska Rzymu zdecydowała się na wpisanie ich na listę dziedzictwa kulturowego. Dokładnie mówiąc pod ochroną znalazły się koty zamieszkujące okolice Torre Argentina w centrum miasta. Jest ich około 150 i zdaniem rajców miasta, ruiny bez kotów nie byłyby takie same. Czworonogi wybrały nie byle jakie miejsce. Przy Torre Argentina mieściły się niegdyś ważne świątynie, a potem senat Rzymu. To właśnie w tym miejscu zabito Juliusza Cezara.

23:40