Jak informuje biuro prezydenta, Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę o dochodach samorządu terytorialnego, ustawę prawo lotnicze oraz nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Prezydent odmówił podpisania ustawy o dochodach samorządu terytorialnego obawiając się dodatkowych obciążeń finansowych. Zdaniem Kwaśniewskiego nie można przeprowadzać radykalnych zmian w zakresie finansów samorządowych w warunkach kryzysu budżetu państwa. Z tego samego powodu prezydent nie podpisał nowego prawa lotniczego. Swoją decyzję uzasadnił jeszcze obawami dotyczącymi powierzenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo podmiotom prywatnym. Ustawa prawo lotnicze miała między innymi wprowadzić ułatwienia w zakładaniu prywatnych firm lotniczych zajmujących się przewozami i obsługą lotnisk. Trzecie weto prezydenckie dotyczyło nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kwaśniewski wetując ustawę powołał się na postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził on niezgodność z konstytucją przepisu o wysokości wpłaty wnoszonej przez członka spółdzielni w związku z przekształceniem prawa własności lokalu.

Foto Archiwum RMF

23:45