Wzmocnienie wewnętrznej kontroli oraz wprowadzenie rekrutacji na zasadzie doboru – to działania, które mają zmienić wizerunek stróżów prawa. W ten sposób policja chce wyeliminować czarne owce ze swych szeregów.

Policja rozpocznie przyjmowanie funkcjonariuszy do pracy na zasadzie doboru już 1 sierpnia. Dobór oznacza, że do służby będą przyjmowani najlepsi i najbardziej przydatni kandydaci. Każdy z etapów rekrutacji będzie punktowany, a listy rankingowe będą jawne.

Zmiany te, zdaniem komendanta głównego Leszka Szredera, mają zminimalizować zjawisko nepotyzmu w policji; przyjmowania do służby krewnych i znajomych.

Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych otrzymało 90 nowych etapów. Utworzono w nim specjalne biuro operacyjne, które może wręczać kontrolowane łapówki i w ten sposób ujawniać skorumpowanych policjantów.

Kolejną nowością będzie to, że kandydaci do pracy w Centralnym Biurze Śledczym i Biurze Spraw Wewnętrznych będą musieli m.in. przechodzić badanie na wykrywaczu kłamstw.

Relacja reportera RMF Przemysława Marca. Posłuchaj: