Najlepszym sąsiadem Litwy jest Polska, najgorszym zaś – Rosja – wynika z sondażu, opublikowanego w dzienniku „Lietuvos Żinios”. Dobrze stosunki polsko-litewskie oceniło dwie trzecie ankietowanych.

Źle stosunki polsko-litewskie ocenia zaledwie jeden procent mieszkańców Litwy. Najgorzej oceniany jest stan kontaktów z Rosją; tylko 27 procent badanych uznaje je za dobre. Litwini za pozytywnie uznają także stosunki z Estonią i Łotwą.

Według socjologów, na taki rozkład opinii miały wpływ toczące się przez długi czas dyskusje na temat moskiewskich obchodów 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rolę odegrać miał także sam przebieg uroczystości, jak również wspólne z Polską, Łotwą i Estonią członkostwo w Unii Europejskiej.