93 procent Polaków uważa, że korupcja w Polsce jest dużym problemem - wynika z sierpniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Zdaniem 70 procent respondentów, wielu wysokich urzędników czerpie nieuzasadnione korzyści z pełnionych funkcji publicznych.

Zdecydowanie przeciwnego zdania jest tylko jeden procent badanych. 57 procent osób uważa, że korupcja zdarza się zarówno w rządzie, jak i wśród opozycji parlamentarnej. Polacy interesują się aferami korupcyjnymi przekazywanymi przez media. 79 proc. widzi w ujawnianiu afer wzrost korupcji wśród wysokich urzędników, 61 proc. - wzrastającą jawność życia publicznego i nieporozumienia między UOP, prokuraturą a policją. 60 proc. badanych łączy afery z chęcią samooczyszczenia się skompromitowanych polityków, 56 proc. z efektywną pracą organów ścigania. 52 proc. respondentów uważa afery za celową politykę niektórych redakcji - chęć skompromitowania rządu. Prawie wszyscy wiążą je z walką poszczególnych komitetów wyborczych.

06:50