O 2 tysiące więcej skarg, niż w latach wcześniejszych, wpłynęło w ubiegłym roku do Inspekcji Handlowej. Najmniej zadowoleni jesteśmy z załatwiania reklamacji sprzętu RTV i AGD, żywności oraz butów.