Przepiękna, nastrojowa muzyka, blask świec i skupienie - tak modlili się wczoraj za swoich bliskich mieszkańcy Wadlewa w Łódzkiem.

Parafianie nie kryli wzruszenia, które im towarzyszyło na cmentarzu, a pomysłodawcą tego nietypowego spotkania modlitewnego jest proboszcz - Jarosław Burski