Mieszkam przy ulicy Clintona - tak będą mogli niedługo pochwalić

się niektórzy mieszkańcy Little Rock - rodzinnego miasta prezydenta

Stanów Zjednoczonych. Rada miejska postanowiła przemianować jedną z

ulic - Markham Street - na ulicę Clintona.

Okazuje się jdnak, że mieszkańcy stolicy stanu Arkansas bardziej od

prezydenta szanują... własną wygodę. Do Ratusza wpłynęło mnóstwo zażaleń

od właścicieli budynków i firm urzędujących przy Markham Street.

Skarżą się oni na wysokie koszty zmiany adresu. Trzeba bowiem wywiesić

nowe tabliczki, wyrobić nowe pieczątki, zmienić papier firmowy,

powiadomić wszystkich krewnych, znajomych i klientów.

Rada znalazła jednak salomonowe rozwiązanie. Ostatecznie na ulicę

Clintona przemianowany zostanie tylko mały odcinek Markham Street,

przy którym jest zaledwie kilka domów. Koszty zamiany będą więc

minimalne. W ten sposob mieszkańcy Little Rock są syci, no i prezydent

cały...