Dyrektor łódzkiego szpitala im. Kopernika chce, by Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy Łódzka Regionalna Kasa Chorych stosuje monopolistyczne praktyki. Wcześniej szef tego szpitala walczył w sądzie przeciwko Ministerstwu Zdrowia. Chodziło wtedy o podwyżki dla personelu w wysokości 203 złotych.

Zdaniem dyrektora szpitala Józefa Tazbira, w czasie ostatnich negocjacji kasa chorych przedstawiła „propozycję nie do odrzucenia” i szpital musiał przyjąć proponowane stawki. W przeciwnym wypadku nie miałby na początku roku umowy z kasą i pieniędzy na leczenie.

Szpital im. Kopernika to olbrzymia placówka z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Jednak – jak uważa dyrektor – szpital leczy poniżej rzeczywistych kosztów, bo takie stawki narzuca Łódzka Regionalna Kasa Chorych: U nas cena rozbijania kamieni jest zakontraktowana na poziomie 330 zł, a średnio w Polsce to 750 - 900 zł - twierdzi szef szpitala. Jeśli urząd uzna, że kasa jest monopolistą, szpital wystąpi na drogę cywilną i zażąda dodatkowych środków.

To nie pierwsza taka sprawa w Łodzi. Na orzeczenie urzędu antymonopolowego czeka także Centrum Zdrowia Matki Polki. Jak zapewniła reporterkę RMF dyrektor UOKiK w Łodzi, obie sprawy są traktowane priorytetowo.

foto RMF

15:50