Tylko w Krakowie blisko 1000 rodzin oczekuje na przyznanie zastępczego mieszkania. Wszyscy otrzymali 3-letnie wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego. W tym roku tylko 52 rodziny otrzymały zastępcze mieszkania: