W jednej ze szkół na przedmieściach Katowic główną osobą, która odpowiada za przedwyborcze przygotowania jest... woźna. To na niej spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie wyborów.

Kiedy już szkoła urzędowo poinformuje, że jest do wyborów gotowa, to właśnie woźna przejmuje większość organizacyjnych spraw. Przywozi m.in. tablice z oznaczeniami lokalu wyborczego i ustawia urny.

Zwykle na dwa dni przed wyborami rusza wielka machina. Trzeba przygotować salę do głosowania w jednej ze szkolnych klas i zagwarantować odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej. Na szczęście woźna nie wykonuje tego sama. Pomaga jej zazwyczaj kilku uczniów.

Z woźną jednej z katowickich szkół rozmawiał nasz reporter, Marcin Buczek:

Na pracach porządkowych rola katowickiej woźnej się jednak nie kończy. Szkoła wydelegowała ją bowiem do komisji wyborczej. Kobieta w dniu wyborów będzie otwierać i zamykać szkołę, a także wydawać karty do głosowania.