Już niedługo w Leszczynie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku będzie można przyjrzeć się pracy i życiu codziennemu średniowiecznych górników i ich rodzin.

W Leszczynie wydobywano i wytapiano miedź od XIII wieku. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych zamierza więc zorganizować tam skansen, w którym kilkadziesiąt osób będzie żyć tak, jak górnicy kilka wieków temu.

Z pomysłodawcami założenia skansenu rozmawiał Maciej Sas. Posłuchaj:

22:40