W Krakowie trwa 8. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną odbywa się w formie hybrydowej, potrwa do 17 października br.

W Krakowie trwa 8. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną odbywa się w formie hybrydowej, potrwa do 17 października br.
/Materiały prasowe

Podczas wczorajszej sesji inauguracyjnej rozwiązały się burzliwe dyskusje na temat wizerunku ratowników medycznych w mediach. Prowadzący wykład - dyrektor Informacji RMF FM Marek Balawejder zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań w celu medialnego zjednoczenia ratowników medycznych jako grupy społecznej. Zdaniem Dyrektora Balawajdra, bez szybkiego utworzenia jednej instytucji mającej na celu kontrolowanie, reprezentowanie i rozwój grupy zawodowej ratowników medycznych w Polsce, efekt w postaci znacznej poprawy wizerunku oraz zaufania społecznego, jak również spełnienia postulatów o jakie walczymy, może znacznie wydłużyć się w czasie, lub nawet stać się niemożliwy.

Wskazana została także potrzeba utworzenia obligatoryjnej instytucji rzecznika prasowego u każdego dysponenta ratownictwa medycznego. Takie rozwiązanie może znacznie ułatwić komunikację pomiędzy ratownikami a dziennikarzami, jak również przyczynić się do efektywniejszego budowania wizerunku ratownika medycznego w mediach.

W trakcie sesji inauguracyjnej poruszony został również bardzo istotny temat pandemii i jej psychologicznych konsekwencji dla medyków. Małgorzata Wypych z Mental Health Center przedstawiła zagrożenia, jakie wynikają z krytycznych zdarzeń o nieznanym przebiegu. Wskazała konieczność wzajemnego wsparcia wewnątrz zespołów medycznych oraz potrzebę wprowadzania konsultacji psychologicznych dla personelu medycznego w szczególności w niepewnym czasie pandemii. Bez systematycznego wsparcia psychologicznego dla osób pracujących w skrajnym stresie, dodatkowo spotęgowanym obecną sytuacją, skutki mogą być opłakane. W świetle prowadzonych badań, długotrwała ekspozycja na stres w miejscu pracy może prowadzić do utraty możliwości efektywnego wykonywania pracy, a w konsekwencji, znacznych braków kadrowych personelu medycznego w karetkach, na SOR-ach czy dyspozytorniach medycznych.

Nietuzinkowa sesja inauguracyjna została uzupełniona przez bardzo ciekawy i porywający wykład dr hab. Jarosława Woronia dotyczącego bezpiecznej farmakoterapii w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia u kobiet ciężarnych i karmiących. To bardzo obszerna tematyka, wymagająca systematycznej aktualizacji wiedzy medycznej opartej na prowadzonych badaniach naukowych.

16 października uczestnicy dołączą do 5 sesji tematycznych, o największych wyzwaniach w opiece przedszpitalnej w dobie COVID-19, koncepcji zespołów Rescue Task Force w Polsce, codziennych wyzwaniach ratownika medycznego, o stanach nagłych w sytuacjach intymnych, sztuce nauczania a także o ratownictwie bez granic.

Podczas ostatniego dnia wydarzenia, które odbędzie się już wyłącznie w formie online, planowane są trzy sesje, o (nie)codziennej rzeczywistości pracy ratownika medycznego, pozamedycznych aspektach pracy ratownika medycznego, a także o stanach nagłych w chorobach wewnętrznych.

Organizatorem kongresu jest krakowska firma ZiZ Centrum Edukacji, współorganizatorem Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a partnerem merytorycznym Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.