Kolejarscy związkowcy z Białegostoku przerwali prowadzoną od 15 dni głodówkę. Protestujących zapewniono, że plany reorganizacji zakładu zostaną odłożone.

Kolejarze protestowali przeciwko połączeniu Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z zakładem mazowieckim, bo obawiali się, że będzie to oznaczać zwolnienia. Protestujących zapewniono, że plany reorganizacji zostaną odłożone , a PKP przygotują nową strategię zmian.