Dzisiejsza nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadza akcyzę na energię elektryczną. Wyniesie ona 2 grosze za kilowatogodzinę. Nie jest to może dużo dla tych, którzy zużywają niewiele prądu. Kwota jednak rośnie w przypadku dużych zakładów przemysłowych. Przykładem może być tutaj Huta Aluminium Konin, która szacuje koszty akcyzy na 20 milionów złotych rocznie. Może to oznaczać zwolnienie ponad tysiąca osób. Z prezesem huty i jej pracownikami rozmawiał Dariusz Goliński, posłuchaj jego relacji:

23:05