Wprowadzenie euro w Polsce prowadzi do redukcji ryzyka kursowego, zmniejszenia kosztów transakcyjnych, spadku nominalnych stóp procentowych oraz większej przejrzystości cen - wynika z raportu zaprezentowanego przez szefa NBP Sławomira Skrzypka.

Z raportu nt. "pełnego uczestnictwa RP w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej" wynika też, że wprowadzenie euro to również zmniejszenie ryzyka makroekonomicznego.

Bilans integracji walutowej naszego kraju pozostaje w dalszym ciągu otwarty. Pewne korzyści i koszty mogą pojawić się ze zmienną intensywnością, trudną do przewidzenia - mówił w poniedziałek Skrzypek na konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że ta niepewność wynika m.in. z kryzysu finansowego na świecie.

Raport jest podsumowaniem prac prowadzonych przez pracowników NBP i ekspertów zewnętrznych.