Jak co roku naród z uśmiechem na twarzy wypełnia swoje zeznania podatkowe i przesyła je fiskusowi. Część podatników ów uśmiech ma szeroki, bo fiskus zwróci im nadpłatę, inni wyraz twarzy nieco bledszy, bo muszą jeszcze sporo dopłacić, a w portfelu pustka.

[raport:134482]

Rewolucji w podatkach nie było – stawki podatkowe są takie same jak wcześniej, zniknęło za to kilka ulg, choć pojawiły się też dwie nowe. W końcu odmrożono progi podatkowe i kwotę dochodu wolnego od podatku. Wyższe są też koszty uzyskania przychodu.

PIT-ują (prawie) wszyscy

PIT-y muszą wypełnić wszyscy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym. I nie ma znaczenia, czy ostatecznie wyszli na zero lub nawet stracili. Zeznania muszą złożyć też przedsiębiorcy, którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą, czyli nie mieli żadnych przychodów i dochodów.

Nawet dwa tysiące złotych – taka kara grozi tym, którzy spóźnią się ze złożeniem zeznania podatkowego za zeszły rok. Na rozliczenie się z fiskusem macie jeszcze piętnaście dni. Wysyłając PIT-a pocztą pamiętajcie, że w najbliższy poniedziałek pocztowcy strajkują. czytaj więcej

Wypełniać PIT-a nie muszą ci, którzy poprosili zakład pracy, aby rozliczył ich z podatku za zeszły rok. Podobnie te osoby, których dochody nie przekroczyły 3015 złotych lub zarabiali wyłącznie za granicą, a w Polsce są zwolnieni z opodatkowania. PIT-owa gorączka nie dotknęła też większości emerytów i rencistów – wyręczy ich ZUS lub KRUS (jeśli się o to zwrócili).

Gdzie z tym PIT-em

Sposobów jest wiele, ale wszystkie drogi prowadzą do fiskusa:

- osobiście w urzędzie skarbowym;

- pocztą (list zwykły - decyduje data wpływu do urzędu, list polecony - decyduje data stempla pocztowego);

- w polskim urzędzie konsularnym (opłata za przesłanie wynosi zazwyczaj 18 euro);

- w dowództwie jednostki wojskowej - żołnierze;

- u kapitana statku - członkowie załogi statku morskiego;

- w administracji zakładu karnego - osoby pozbawione wolności;

- w administracji aresztu śledczego - osoby aresztowane/zatrzymane.

Osobiście PIT składamy w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku (czyli tam, gdzie mieszkaliśmy 31 grudnia 2007 r.). Jeżeli musisz dopłacić do podatku, możesz to zrobić na poczcie lub przelewem w banku na numer konta konkretnego urzędu skarbowego. Niektóre urzędy skarbowe w nocy ostatniego dnia terminu złożenia zeznania wystawiają przed budynki skrzynki na PIT-y. Skrzynki te są zabierane o północy, wraz z upływem terminu złożenia zeznania. To oczywiście ostateczność.

Od 1 kwietnia podatek można rozliczyć też drogą elektroniczną. Podstawowym warunkiem jest posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu.

Podatnicy będą mogli złożyć przez Internet deklaracje PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-36l (działalność rozliczana podatkiem liniowym), PIT-37 (przychody z pracy), PIT-38 (od zysków kapitałowych) oraz formularze PIT/0 i PIT/D (dotyczące ulg i odliczeń).