Pogarsza się koniunktura w przemyśle przetwórczym - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Przedsiębiorstwa informują o spadku produkcji, portfela zamówień i pogarszającej się sytuacji finansowej. W nie najlepszej kondycji jest również eksport, który ma zbyt mało zamówień, by wykorzystać spadek wartości złotówki.

Wskaźnik koniunktury w lutym 2009 roku jest o ponad 3 punkty mniejszy niż w styczniu. W stosunku do lutego 2008 różnica wynosi ponad 30 punktów. Luty jest trzecim z kolei miesiącem, w którym dynamika spadków zarówno wskaźników koniunktury, jak i sald poszczególnych zmiennych, obserwowanych w tych badaniach, zmniejsza się - napisano w komentarzu IRG SGH.

Optymistyczną informacją jest natomiast wzrost zatrudnienia, który może wynikać z czynników sezonowych.