Sześć milionów złotych kary dla stołecznej firmy energetycznej za nadużywanie dominującej pozycji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że firma RWE utrudniała końcowym odbiorcom wybór sprzedawcy energii.

UOKiK uznał, że firma RWE narzucała swoim kontrahentom niekorzystne warunki umów, narażając ich na straty finansowe. RWE jest jedynym dystrybutorem prądu w Warszawie i okolicach. Jest też jednym ze sprzedawców energii. Inne firmy konkurujące z RWE o ostatecznych odbiorców muszą więc jednocześnie z tą firmą współpracować. Na niekorzystnych, zdaniem UOKiK, warunkach. Jeżeli kontrahenci spółki RWE ponosili straty, tym samym oczywiście następowało przełożenie tych strat w kosztach ich działalności na konsumentów - mówi prezes urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Urząd uznał, że nieuczciwa praktyka trwała przez 3 lata do 2007 roku. Firma RWE już odwołała się od decyzji o karze do sądu.