​Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o podatku bankowym. Teraz trafi ona do prezydenta. Ustawa przewiduje, że od lutego m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone rocznym podatkiem 0,44 proc. wartości ich aktywów.

​Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o podatku bankowym. Teraz trafi ona do prezydenta. Ustawa przewiduje, że od lutego m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone rocznym podatkiem 0,44 proc. wartości ich aktywów.
Sejm przegłosował poprawki Senatu (zdj. ilustracyjne) //Jacek Turczyk /PAP

Posłowie zdecydowaną większością głosów zaakceptowali 14 z 15 poprawek Senatu. Większość z nich ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Jedna z niewielu merytorycznych zmian zakłada, że firmy ubezpieczeniowe będą objęte analogicznym zapisem, jakim objęte są w ustawie firmy pożyczkowe. Przepisy dotyczące firm pożyczkowych zakładają, że limit aktywów, powyżej których będą płacić podatek (200 mln zł), dotyczy nie pojedynczych firm, ale całej grupy kapitałowej. W wyniku zaakceptowanej przez posłów decyzji senatorów zapis o powiązaniach kapitałowych będzie zatem dotyczył także firm ubezpieczeniowych, w odniesieniu do ich limitu 2 mld zł. Nie będą więc mogły się sztucznie dzielić, by uniknąć podatku.

Przychylności posłów nie zyskała jedynie poprawka Senatu narzucająca podatek na zrzeszenia banków spółdzielczych.

Ustawa przewiduje, że od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

(MRod)