Stany Zjednoczone sprzeciwią się proponowanemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych porozumieniu w sprawie ograniczenia handlu lekką bronią palną. Zdaniem administracji prezydenta Busha, projekt układu, przedstawiony na początku dwutygodniowej konferencji ONZ na ten temat, może ograniczyć legalny handel bronią i naruszyć prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do noszenia broni.

ONZ szacuje, że w tej chwili na świecie dostępnych jest około 500 milionów sztuk takiej broni. Każdego roku ginie z niej około miliona ludzi, w tym wiele kobiet i dzieci. Konferencja ma na celu ustalenie zasad kontroli handlu i ograniczenie przemytu lekkiej broni palnej. Sprawa ta może się stać powodem kolejnych napięć między Stanami Zjednoczonymi a ich sojusznikami. Przypomnijmy, administracja w Waszyngtonie zapowiedziała już, że nie będzie przestrzegać porozumienia z Kioto w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nie zamierza ratyfikować układu o zakazie prób jądrowych i chce się wycofać z układu o zakazie zbrojeń antyrakietowych. Posłuchajcie też relacji korespondenta RMF w Waszyngtonie – Grzegorza Jasińskiego.

foto: Archiwum RMF

03:40