Kraje Unii Europejskiej łączą siły w ściganiu dłużników instytucji państwowych. Osobom, które zalegają z podatkami czy karami, znacznie trudniej będzie ukryć majątek za granicą - informuje "Puls Biznesu".

Zobacz również:

Odpowiednie przepisy ma wprowadzić ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Jej projekt opublikował właśnie resort finansów, a wkrótce dokument ma trafić pod obrady rządu.

Jak wyjaśnia "Puls Biznesu", celem unijnego komornika będzie wyegzekwowanie należności z majątków ukrytych przez dłużników za granicą. Procedura ruszy, gdy należność stanie się prawomocnie wymagalna, a jej wartość przekroczy 1500 euro.

Przykładowo polski fiskus zapyta swojego niemieckiego odpowiednika o miejsce zamieszkania lub siedzibę ściganego dłużnika, o to, gdzie i jakie posiada on rachunki bankowe, ruchomości czy nieruchomości. Gdy uzna to za konieczne, złoży wniosek o pomoc w egzekucji należności z zagranicznego majątku.

(edbie)