Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 procent. W najbliższym czasie nie ma co liczyć na tańszy kredyt. Ekonomiści nie są zaskoczeni taką decyzja. Tłumaczą, że coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że kończy się światowy kryzys.

Rada rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. W tym czasie stopy spadły łącznie o 250 pkt bazowych. W listopadzie ubiegłego roku RPP obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, zaś w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt bazowych.

W kwietniu i maju Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Na majowym posiedzeniu Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt proc, z 3,5 proc. do 3 proc. Rada ponownie obniżyła stopy procentowe w czerwcu, o 25 pkt bazowych. W lipcu ich poziom nie uległ zmianie.

Dzisiejsza decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., redyskontowa 3,75 proc., zaś depozytowa 2,00 proc.