Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 proc. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 50 pb z 3,00 do 3,50 proc.

Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., zaś dyskonta weksli 4,00 proc.

Z 16 ankietowanych przez PAP ekonomistów 6 oczekiwało wzrostu stóp procentowych NBP o 25 pb na październikowym posiedzeniu decyzyjnym RPP. Kolejnych 6 ankietowanych spodziewa się zacieśnienia polityki pieniężnej o 25 pb w listopadzie. Czterech ekonomistów uważa, że do końca tego roku stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie.