W czwartek minął termin składania rocznego zeznania PIT. To doskonała okazja, by sprawdzić, na co państwo wydaje nasze podatki i składki. Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało "Rachunek od państwa" pokazujący wydatki państwa za 2014 r. I wyliczyli też ile przypada na każdego mieszkańca Polski.

Według wstępnych szacunków w 2014 roku wydatki państwa wyniosły 723 mld złotych. To w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski - 19 409 złotych. I jest to o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na co były przeznaczone te pieniądze w zeszłym roku?

Wbrew częstym opiniom, największe wydatki państwa nie były związane z administracją, a z emeryturami i rentami.

W 2014 roku państwo wydało na nie 5908 zł, co stanowi prawie jedną trzecią całych wydatków publicznych. Największą część tej kwoty stanowią emerytury wypłacane przez ZUS (2739 zł) i KRUS (313 zł) oraz renty z obu instytucji (987 zł); do tego należy jeszcze doliczyć również różnego rodzaju dodatki i zasiłki na kwotę 557 zł.

Renty i emerytury pobierają także objęci oddzielnym systemem policjanci, żołnierze, sędziowie i prokuratorzy (360 zł).

Po rentach i emeryturach trzy największe kategorie wydatków publicznych to edukacja (2202 zł), służba zdrowia (2026 zł) oraz drogi i transport (1310 zł).

Kolejna pozycja na liście wydatków to bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Na to wydaliśmy łącznie 1148 zł; wydatki na obronę narodową (620 zł), na policję i straż pożarną (277 zł) oraz na sądy i więzienia (251 zł).

Jak co roku każdy z nas musiał dorzucić się do kosztów obsługi długu publicznego. W 2014 roku było to 983 zł.

Wydatki na administrację to dla każdego z nas 992 zł rocznie. Prawie połowa tej kwoty przypada na administrację samorządową (461 zł); następne co do wielkości są wydatki na administrację rządową (332 zł), administrację ZUS, KRUS i NFZ (144 zł) oraz innych naczelnych organów władzy państwowej (55 zł).

Jeśli przygotowując rozliczenie podatków za 2014 rok dojdziemy do wniosku,  że podatki są za wysokie, warto sprawdzić na co państwo polskie wydaje te pieniądze.

Na stronie SprawdzPodatki.pl, dzięki kalkulatorowi przygotowanemu przez FOR, każdy wpisując swoje zarobki brutto może sprawdzić ile sam zapłacił podatków i składek i na co one zostały wydane.

RMF FM/FOR