"Uruchomiliśmy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków" - poinformowała dziś wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Co to dla właścicieli budynków oznacza? Przede wszystkim nakłada na nich nowy obowiązek - złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania. Za niedopełnienie go grozi grzywna. "To krok ku czystemu powietrzu" - zapewnia Kornecka.

Dziś wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi m.in. o: 

  • piece węglowe,
  • piece gazowe, 
  • kominki, 
  • fotowoltaikę.

Anna Kornecka wiceminister rozwoju, pracy i technologii przekazała na konferencji prasowej, że w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od kilku miesięcy trwają prace nad stworzeniem kompleksowego rozwiązania wspierającego walkę ze smogiem, czyli Zintegrowanego Systemu Ograniczana Niskiej Emisji ZONE. Jego elementem jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Po co Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała, jak uzasadniała Kornecka, dlatego, że w Polsce już od kilkudziesięciu lat zmagamy się z problemem smogu. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Miliony budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona.

Za 40 proc. emisji CO2 w naszej atmosferze odpowiadają budynki, a połowa z nich to budynki mieszkalne. Dlatego bardzo zależy nam, by stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza. I temu służyć ma właśnie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, którą uruchamiamy (...) pod adresem zone.gunb.gov.pl - poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Dostarczamy obywatelom i gminom proste, intuicyjne narzędzie, które może wpłynąć na poprawę jakości powietrza, walkę z ubóstwem energetycznym i poprawę efektywności energetycznej budynków - dodała. 

Pełniąca obowiązki głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska zauważyła z kolei, że do tej pory nie było narzędzia, które pozwoliłoby w jednolity sposób zebrać dane z całego kraju i na tej podstawie opracowywać politykę walki z niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. 

Kto ma złożyć deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są zobowiązani złożyć: 

  • właściciele budynków jednorodzinnych, 
  • zarządcy budynków wielorodzinnych, 
  • właściciele lokali handlowo-usługowych. 

Zgłoszenia dotyczą tego, jaki rodzaj paliwa stosujemy. 

Będziemy wypełniać informacje o kotłach na pelet, drewno, węgiel, także gazowych. Jeśli nasz budynek jest podłączony do ciepłowniczej sieci miejskiej, to również takie deklaracje należy wypełnić i złożyć - wyjaśniła Dorota Cabańska. 

WAŻNE, PRZECZYTAJ: Wzrost cen spowolnił. Inflacja niższa od prognoz

Jak złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy - w przypadku budynków już istniejących i 14 dni - w przypadku nowo powstałych obiektów.

Są dwa formularze deklaracji. Dotyczą one: 

  • budynków mieszkalnych, 
  • budynków niemieszkalnych. 

Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej, należy mieć profil zaufany albo e-dowód.

Osoby, które nie mogą złożyć deklaracji online, mogą to zrobić w formie papierowej: osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie zone.gunb.gov.pl w zakładce "Do pobrania". Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

W deklaracji należy wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu. 

Rząd rozprawi się z kopciuchami?

Pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Bartłomiej Orzeł na spotkaniu z mediami przyznał, że rząd chce dążyć do tego, by w Polsce używane były tylko kotły 5. klasy spełniające wymagania ekoprojektu. 

Jednocześnie przypomniał, że od 1 stycznia 2022 r. w ramach Programu Czyste Powietrze nie będzie można uzyskać dofinansowywania na kotły na węgiel. Wskazał, że udział kotłów węglowych w rynku z roku na rok spada.

Na pytanie, czy rząd zamierza wprowadzić ogólnopolski zakaz używania kopciuchów, Orzeł odparł, że nie toczą się takie prace. 

Liczymy, że te kwestie będą regulowane uchwałami antysmogowymi i że będą wdrażane właściwie. Pierwsze uchwały antysmogowe wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. dla województwa śląskiego i podkarpackiego. Kolejne wchodzą w życie w kolejnych latach. Najpóźniejsza uchwała antysmogowa wchodzi w życie w 2027 r. - dla woj. lubuskiego. Jeszcze trzy województwa nie uchwaliły uchwały antysmogowej, a jedno w swojej uchwale nie wskazało daty, kiedy będzie chciało odejść od kopciuchów. Zostawiamy to w rękach samorządu terytorialnego - zaznaczył.