Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 pkt bazowych, utrzymując łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Leszek Balcerowicz tłumaczy decyzję mniejszą inflacją niż przewidywano.

Ruch RPP oznacza, że potanieją kredyty – mówi główny ekonomista BZ WBK Maciej Reluga. Mamy następujący mechanizm - obniża się stopa procentowa banku centralnego, obniżają się stopy procentowe rynkowe, co oznacza obniżenie stopy kredytowej, czyli w konsekwencji potanienie kredytu - tłumaczy.

To jest pierwsza obniżka stóp procentowych od dłuższego czasu, na pewno nie ostatnia – dodają eksperci. Ekonomiści przewidują, że w całym roku możliwe są redukcje stóp

łącznie o 125-150 pkt bazowych.