Rada Polityki Pieniężnej uznała, że złotemu potrzebne jest mocniejsze wsparcie i zmieniła swoje nastawienie w polityce pieniężnej z neutralnego na restrykcyjne. Taka zmiana oznacza, że Rada skłonna jest raczej podwyższać stopy, procentowe niż je obniżać.

Na razie jednak stopy pozostają na poziomie niezmienionym od czerwca zeszłego roku - referencyjna wynosi 5,25 pkt. Ale już na przyszłym posiedzeniu stopy mogą zostać podniesione.

Przemawia za tym szybszy, niż oczekiwano, wzrost cen niektórych artykułów. Ekonomiści spodziewają się, że po naszym wejściu do Unii nastąpią kolejne podwyżki, a z tym wiąże się niebezpieczeństwo wyższej inflacji.

Gdyby Rada zdecydowała się podnieść stopy na kolejnym posiedzeniu, byłoby to zgodne z oczekiwaniami rynków.

Rada ostatni raz podwyższyła stopy cztery lata temu, w sierpniu 2000 roku.