Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się nie zmieniać poziomu stóp procentowych. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

Środowa decyzja Rady oznacza, że stopa referencyjna nadal będzie wynosić w skali rocznej 1,50 proc., stopa lombardowa - 2,50 proc., stopa depozytowa - 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc.  

Ostatnia obniżka była w marcu. Wówczas RPP obcięła stopy procentowe NBP o 50 pkt bazowych. Rada poinformowała wtedy, że decyzja ta oznacza "zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej".  

Marcowa deklaracja RPP dotycząca zakończenia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej pozostaje w mocy i zarówno w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu Rady, jak i podczas konferencji prezesa NBP zapewne zostanie to uwypuklone - oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Tak jak miesiąc temu Rada prawdopodobnie w ograniczony sposób odniesie się do kursu złotego, wskazując, że mocniejszy złoty nie jest jej zmartwieniem. W bazowym scenariuszu spodziewam się braku zmian poziomu stóp do końca 2016 r. - dodała. 

(mpw)