Od 1 stycznia 2022 roku będzie rodzicom przysługiwało nowe świadczenie. Pieniądze mają być wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca. Maksymalnie będzie można dostać 12 tysięcy.

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Maksymalnie 12 tysięcy złotych

Wypłacanie świadczenia nie będzie uzależnione od dochodów rodziców. Rodzić może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak złożyć wniosek?

Wypłacaniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać tylko w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych kanałów co wnioski o świadczenie "Dobry start" i świadczenie wychowawcze.

Można przy tym skorzystać z bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).