Polacy zadłużają się coraz bardziej. W pierwszym kwartale tego roku kwota naszych zaległych płatności, głównie rat kredytów, wzrosła o ponad 600 milionów złotych. Tym samym przekroczyła 40 miliardów złotych. To swoisty rekord - wynika z danych "Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor".

Według części ekonomistów, wzrost naszego zadłużenia wynika ze zbyt dużego optymizmu. W ciągu ostatnich miesięcy braliśmy sporo kredytów. To, co w tej chwili zauważamy, to jest efekt grudnia, początku roku oraz okres ferii. Wtedy braliśmy różne krótkoterminowe zobowiązania, których w części nie udało nam się pospłacać - twierdzi Mariusz Hildebrand szef "BIG InfoMonitor".

Spowodowało to również wzrost liczby nieterminowych dłużników. Jest ich już w Polsce ponad 2 miliony 300 tysięcy. Zdaniem ekspertów, w kolejnych miesiącach wzrost naszego zadłużenia będzie już mniejszy. Z opóźnieniem, ale jednak, nasza gospodarka zacznie przyspieszać.

Najbardziej zadłużone województwa

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województwa śląskiego (ponad 8,3 mld zł), woj. mazowieckiego (ponad 6,2 mld zł). Listę zamyka województwo świętokrzyskie - tam zaległości sięgnęły 581 mln zł. W województwie śląskim mieszka najwięcej tzw. klientów podwyższonego ryzyka (ponad 332 tys.), natomiast najmniej w województwie podlaskim (ponad 50 tys.). Biorąc pod uwagę liczbę takich osób  na 1000 mieszkańców, największy ich odsetek występuje w województwie zachodniopomorskim (84 osoby na 1000 mieszkańców), a najniższy w województwie podkarpackim (35 osób na 1000 mieszkańców).   

Dłużnicy rekordziści

Największy dług ma mieszkaniec Mazowsza - to 111,68 mln zł. Pierwsze trzy najbardziej zadłużone osoby z zestawienia Biura Informacji Kredytowej mają w sumie ponad 200 mln zł długu przeterminowanego, a zadłużenie pierwszych 50 osób z listy przekroczyło 1 proc. ogólnej kwoty długu. Najwięcej niesolidnych dłużników ma stosunkowo niewielkie zadłużenie; ponad 64 proc. zobowiązań dotyczy kwoty poniżej 5000 zł, a 21 proc. - powyżej 10 tys. zł.

Według danych z końca stycznia kwota udzielonych kredytów przez polski sektor bankowy sięgnęła ponad 940 mld zł. Z tego 555 mld zł to kredyty dla gospodarstw domowych, a ponad 261 mld zł - dla przedsiębiorstw; resztę stanowią kredyty dla sektora publicznego i samorządów. W przypadku kredytów konsumenckich zagrożone są kredyty warte 17,5 mld zł (14,2 proc.), a ich kwota spadła o 5 mld zł w porównaniu z tym samym  okresem 2011 r.

W przypadku kredytów mieszkaniowych zagrożone niespłaceniem jest ok. 10,5 mld zł z ponad 330 mld zł kredytów udzielonych na te cele (ok. 3,1 proc.). Przeciętnie kredyty nieregularnie spłacane stanowią 7,5 proc. wszystkich (wobec 7,7 proc. w analogicznym okresie ub. r.). 20 lat temu odsetek nieregularnie spłacanych kredytów wynosił ponad 30 proc., a 10 lat temu było to ponad 20 proc.

(ug)