Mieszkańcy lokali komunalnych w Olsztynie, którzy zalegają z opłatami czynszowymi będą mieli umorzoną część długów. Na wprowadzenie abolicji zdecydował się zarząd miasta. Z dobrodziejstwa abolicji skorzystali wcześniej mieszkańcy Łodzi i Poznania. Pomysł nie wszystkim się jednak podoba.

Zarząd Olsztyna stwierdził, że lepiej odzyskać część pieniędzy, niż nie dostać ich wcale, dlatego wprowadził abolicję dla dłużników. Rzecznik prezydenta miasta tłumaczy, że w ten sposób władze chcą też pomóc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zadłużona osoba musi jednak zapłacić połowę zaległej kwoty, by mieć umorzoną drugą połowę. Kolejnym warunkiem skorzystania z abolicji jest deklaracja, że czynsz za mieszkanie będzie płacony regularnie przez kolejne dwa lata. Pomysł umorzenia długów nie zachwycił jednak wszystkich. Prezesi największych olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych kwitują go krótko: „To nieudolność urzędników, nieumiejących w inny sposób ścigać dłużników.”

Foto: Archiwum RMF

03:45