Michał Krupiński zrezygnował z funkcji prezesa Banku Pekao SA - poinformował bank w komunikacie. Rada nadzorcza powołała dotychczasowego prezesa Marka Lusztyna na funkcję prezesa Pekao SA.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. Pan Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz ze składu Zarządu Banku ze skutkiem natychmiastowym - poinformował bank. W rezygnacji nie podano przyczyn jej złożenia - dodano.

Bank poinformował również, że w piątek rada nadzorcza powołała z dniem 29 listopada 2019 roku Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku na funkcję prezesa, "pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody". Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie Pana Marka Lusztyna na funkcję Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku powierzyła Panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami Zarządu Banku - wskazano.

W komunikacie zaznaczono, że "zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Lusztyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu". Dodano, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Przedwczoraj informowaliśmy, że Pekao SA jako spółka Skarbu Państwa nie trafi pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Wpływy w banku zachował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

ZOBACZ: Nie wszystkie spółki Skarbu Państwa dla Sasina. Część ministrów zachowa "strefy wpływów"