Za nieco ponad tydzień Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nową monetę kolekcjonerską. Jej bohaterem będzie Mikołaj Kopernik. Co ciekawe, moneta znajdzie się nie w serii "Wielcy polscy astronomowie" albo odkrywcy, ale "Wielcy polscy ekonomiści".

Niestety mało kto wie, że Kopernik nie tylko "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię", ale też jest jednym z ojców dzisiejszego porządku gospodarczego świata. To na przykład on w 1526 roku sformułował znaną zasadę, że "gorszy pieniądz wypiera lepszy". To między innymi dzięki Kopernikowi wartość monet, które nosimy w portfelu zależy nie od kruszcu, z którego są zrobione, ale od wybitego na nich nominału.

To wreszcie Kopernik w 1519 roku przekonał króla Zygmunta I Starego, by na terenie Polski wprowadzić jedną wspólną monetę. Mikołaj Kopernik zrewolucjonizował więc nie tylko pojmowanie wszechświata, ale i nasze portfele.

Moneta z wizerunkiem pierwszego polskiego wielkiego ekonomisty zainauguruje całą serię "Wielcy Polscy Ekonomiści".


Moneta będzie wyglądała w następujący sposób:

Strona przednia (awers):

Z lewej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, fragment traktatu "Monetae cudendae ratio". Na jego tle, w środkowej części, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony orła, półkolem, u góry oznaczenie roku emisji: 2017, w dolnej części napis 10 zł. Wzdłuż prawego brzegu monety półkolem napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony, częściowo na tle wyodrębnionej płaszczyzny, trzy zachodzące na siebie okręgi z symbolami chemicznymi złota, miedzi i srebra: Au, Cu, Ag. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy.

Strona odwrotna (rewers):

Z prawej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, portret z profilu Mikołaja Kopernika trzymającego w dłoni monetę. Z lewej strony u góry półkolem napis 1473-1543. Wzdłuż lewego brzegu monety półkolem napis ROZPRAWA O BICIU MONETY. Pod nim półkolem napis MIKOŁAJ KOPERNIK. W tle napisów fragment traktatu "Monetae cudendae ratio"

Moneta będzie miała średnicę 32 milimetrów. Próba Ag 925/1000. Maksymalna emisja wyniesie 15 tysięcy egzemplarzy.