Kolejny cios dla producentów owoców i warzyw? Komisja Europejska może zawiesić wypłaty milionów euro wsparcia dla polskich grup producentów owoców i warzyw - ustaliła nieoficjalnie dziennikarka RMF FM w Brukseli. Zagrożonych jest ponad 77 milionów euro.

Audyty przeprowadzone zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez kontrolerów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - wykazały wiele nieprawidłowości w systemie przyznawania unijnych pieniędzy tym grupom. Zagrożonych jest 25 proc. wypłaconych w 2013 roku środków.

Chodzi o niedociągnięcia w kontrolach biznesplanów (tzw. planów dochodzenia), których realizacja miała doprowadzić do przekształcania się po 5 latach tych grup w organizacje producenckie.

Istnieje podejrzenie, że wiele z tych grup powstało jedynie, by ciągnąć pieniądze z Unii bez rzeczywistego zamiaru utworzenia organizacji - powiedział dziennikarce RMF FM jeden z urzędników w Komisji Europejskiej.

Bruksela ma zastrzeżenia do całego systemu zatwierdzania grup producentów, ich planów oraz do mechanizmu przyznawania unijnych środków. Zastrzeżenia budzą także np. faktury, nabywanie nieruchomości czy sposób powoływania grupy.

Komisja uważa, że aż 25 proc. zeszłorocznych wydatków budzi wątpliwości. Te pieniądze są więc zagrożone. Bruksela wszczęła już 14 lutego postępowanie (tzw. procedura kontroli zgodności rozliczeń). Polskie wyjaśnienia i działania naprawcze nie były jednak zadowalające. Komisja zaproponowała więc we wrześniu tego roku zawieszenie 25 proc. przyszłych płatności dla grup producentów. Bruksela zażądała od Polski przeprowadzenia kontroli i przeglądu wszystkich biznesplanów, czyli planów uznawania grup producentów, które korzystały z unijnej pomocy.

Bruksela chce także, by polskie władze odzyskały nienależne płatności od beneficjentów, którzy pobrali pieniądze niezgodnie z kryteriami. Trybunał Obrachunkowy, podobnie do KE, ocenił polski system kontroli grup producentów. W 9 z 40 przypadków zbadanych przez Trybunał grupy producentów nie spełniały kryteriów - ocenił Trybunał w swoim sprawozdaniu za rok 2013.

Polska ma czas do poniedziałku, by przedstawić wiarygodny plan naprawczy. Od tego może zależeć, czy miliony euro dla grup producentów ostatecznie przepadnie.

(j.)