Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania firmy sektora MŚP i jak im przeciwdziałać? Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją? To tylko część pytań, na które odpowiedzi szukać będą paneliści oraz uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który już w poniedziałek rozpocznie się w Katowicach.

W południe, 22 września Kongres uroczyście otworzy Jerzy Buzek, Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. W sesji inauguracyjnej udział wezmą: Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, Ferdinando Nelli Feroci, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Nancy Caruana, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Inwestycji i Małej i Średniej Przedsiębiorczości Republiki Malty oraz Gennadiy Chyzhykov, Prezes Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

O godzinie 10.30 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Sali kameralnej odbędzie się konferencja prasowa zapowiadająca Kongres z udziałem współorganizatorów, współgospodarzy i gości honorowych Kongresu.

Cztery ścieżki tematyczne

Podczas trwającego cztery dni kongresu odbędzie się ponad trzydzieści paneli dyskusyjnych i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. Sesje panelowe skupiać się będą wokół takich zagadnień jak prawo i polityka, innowacyjność, nowe pomysły i rozwój, edukacja i HR oraz współpraca - także w wymiarze międzynarodowym.

W zakresie prawa i polityki eksperci będą dyskutowali na temat roli doradztwa prawnego w rozwoju przedsiębiorczości, ochrony danych osobowych i barier prawnych blokujących działalność MŚP.

Ze względu na dynamiczny rozwój innowacyjności i jej wpływ na przedsiębiorstwa, podczas Kongresu zostaną poruszone również zagadnienia związane z finansowaniem innowacyjnych projektów, obszarów badań i rozwoju oraz prowadzenia bezpiecznego biznesu w globalnym i wirtualnym świecie.

Obszar tematyczny związany z edukacją i HR ma na celu przedstawienie ewolucji systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz porównanie europejskich systemów kształcenia. Eksperci i uczestnicy debaty poznają koncepcję organizacji inteligentnej i schemat zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Ścieżka związana z szeroko pojętą współpracą obejmuje dialog przedsiębiorców z samorządami lokalnymi, finansowanie zewnętrzne, znaczenie firm rodzinnych oraz internacjonalizację przedsiębiorstw. Wiodącymi tematami będzie współpraca gospodarcza z krajami Unii Celnej, a przede wszystkim z Rosją. Zaproszeni na panel eksperci skupią się także wokół tego, jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać obecną sytuację gospodarczą na wschodzie i jakie warunki muszą spełnić rządy, instytucje otoczenia biznesu i sami przedsiębiorcy, by pogłębić współpracę Unii Europejskiej, krajów Europy Środkowej ze Wschodem. Wśród paneli tematycznych nie zabraknie także tematów związanych z nowymi możliwościami, jakie daje negocjowana od 2013 roku strefa wolnego handlu między krajami UE, a USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Wejście w życie traktatu stworzy lepsze warunki do eksportu europejskich towarów na amerykański rynek np. poprzez zniesienie barier wynikających z odmiennych regulacji technicznych.

Biznes Expo - platforma skutecznego biznesu

Wymiana ofert, doświadczeń i kontaktów. Recepty na skuteczny biznes. Szansa dla firm z sektora MŚP na to by mocniej zaistnieć na rynku. Skuteczna platforma promocji. Tak w skrócie można opisać korzyści wynikające z udziału w Targach Biznes Expo. Targi odbędą się w dniach 23-24 września w godz. od 9.00 - 16.00 w Centrum Konferencyjnym przy ul. Jordana 18. Uroczystego otwarcia Targów Biznes Expo  w dniu 23 września o godz. 11.00 dokonają: Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice, Roman Jagieliński, Wicepremier RP w latach 1995-1997 oraz Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm RP. Ideą targów jest stworzenie platformy skutecznego biznesu dla szerokiego kręgu małych i średnich przedsiębiorstw, służącej wymianie ofert, wiedzy, doświadczeń i kontaktów. W jednym miejscu zgromadzą się przedstawiciele dynamicznie rozwijających się firm z sektora MŚP, jak i reprezentanci dużych jednostek gospodarczych posiadających ofertę usług i produktów właśnie dla tej gałęzi gospodarki.

Razem dla gospodarki - dialog samorządów z przedsiębiorcami

Oprócz tego, pierwszego dnia wydarzenia, będzie miała miejsce uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem Komisji Sejmowej ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Do udziału w sesji zaproszeni zostali m.in.: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes EUROCHAMBRES, Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Podczas sesji odbędzie się wręczenie odznaczeń "Zasłużony dla Województwa Śląskiego" oraz wręczenie wyróżnień IV edycji Programu "Samorząd, który wspiera MŚP".

Biznes dla młodych przedsiębiorców

Forum Młodych RIG w Katowicach prowadzi liczne inicjatywy skierowane do ludzi młodych. Odbywające się w ramach Kongresu Europejskie Forum Młodych Przedsiębiorców to poszukiwanie europejskich wzorców przedsiębiorczości i źródło wiedzy na temat prowadzenia własnego biznesu. W ramach Forum odbędzie się Akademia Marketingu i Sprzedaży, Warsztaty Start - Your Business - Up oraz Start Up Mixer z czwartkiem Social Media.

Prace nad przygotowaniami do największego spotkania branży MŚP trwały kilka miesięcy. Za trzy dni  przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz praktycy biznesu spotkają się w Katowicach, aby podjąć dyskusję nad przyszłością polskich i europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.