Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i rządów państw Unii uzgodnili kompromis ws. nowego wieloletniego budżetu UE - poinformował wicepremier Irlandii Eamon Gilmore. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami unijnych przywódców, w latach 2014-2020 Polska ma dostać 105,8 mld euro.

Zobacz również:

Uzgodniliśmy pakiet, który przedstawimy całemu Parlamentowi Europejskiemu oraz ministrom ds. europejskich państw UE - ogłosił Gilmore, który w negocjacjach budżetowych reprezentował rządy. To bardzo dobry dzień dla Europy. To propozycja dla UE, która może zostać wykorzystana na wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - dodał.

Jak poinformował, porozumienie uwzględnia wszystkie cztery postulaty PE w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej. Chodzi o elastyczność budżetu, czyli możliwość przesuwania niewykorzystanych środków z roku na rok i pomiędzy działami budżetowymi, obowiązkowy przegląd budżetu w 2016 roku, rozpoczęcie prac nad stworzeniem systemu dochodów własnych UE oraz nowelizację rocznego budżetu na 2013 rok o dodatkowe 11,2 mld euro.

Według Gilmore'a, uzgodniono, że w 2016 roku Komisja Europejska będzie musiała dokonać przeglądu wieloletniej perspektywy finansowej Unii i biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, może zaproponować zmiany. Mamy nadzieję, że wówczas sytuacja gospodarcza będzie dużo lepsza, niż obecnie - podkreślił irlandzki wicepremier.

Z jego wypowiedzi wynika również, że rządy zrezygnowały z zastrzeżenia dotyczącego elastyczności budżetu. Początkowo kraje zgadzały się na elastyczność pod warunkiem, że roczna kwota płatności nie będzie mogła wzrosnąć o więcej niż 4 mld euro wskutek przesunięcia niewykorzystanych środków z poprzednich lat. Znaleźliśmy inne rozwiązania tej kwestii - powiedział Gilmore, nie podając jednak szczegółów.

Kompromis wymaga jeszcze zatwierdzenia na sesji plenarnej europarlamentu, co możliwe będzie na początku lipca, oraz przez Radę UE, czyli przedstawicieli rządów.

Uzgodniona przez kraje UE wieloletnia perspektywa finansowa na okres 2014-2020 przewiduje wydatki rzędu 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach na siedem lat. Zgodnie z ustaleniami przywódców państw unijnych, Polska ma otrzymać na lata 2014-2020 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. To dałoby naszemu krajowi pozycję największego beneficjenta unijnych funduszy.

(edbie)