Majątek najbogatszych ludzi świata sięgnął prawie 29 bilionów dolarów. Wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7,7 proc. i powrócił do stanu sprzed załamania się kursów firm internetowych na giełdzie.

W 2003 roku na świecie było 7,7 mln bogaczy, dysponujących co najmniej milionem dolarów (nie licząc nieruchomości). Obecnie takich osób jest o pół miliona, czyli o 7,5 proc. więcej - podały w Londynie bank inwestycyjny Merill Lynch i informatyczna firma Campgemini, które przeprowadziły badania na ten temat.

Rosnące kursy akcji sprawiły, że wzbogaciło się wielu Brytyjczyków, a ich kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce państw o największym wzroście liczby milionerów. Do grupy najbogatszych dołączyło w zeszłym roku 383 tys. Brytyjczyków, a ich majątek wzrósł łącznie o 8 proc., do 1,34 biliona dolarów.

W Stanach Zjednoczonych do grona 2,27 mln bogaczy dołączyło 272 tys. osób. W Chinach wzrost wyniósł 12 proc., a w Indiach - 22 proc. Bliski Wschód i Ameryka Łacińska odnotowały tylko niewielki wzrost.