W ramach łagodzenia skutków kryzysu finansowego System Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych postanowił obniżyć stopy procentowe. Amerykańska stopa podstawowa została więc zmniejszona o pół punktu procentowego, do 1,0 proc. - czyli poziomu najniższego od czerwca 2004 roku.

Dotyczy ona oprocentowania doraźnych pożyczek, udzielanych sobie nawzajem przez banki w ramach obracania saldami ich rezerw w Fed.

Jest to dziewiąta już w ciągu 13 miesięcy obniżka stopy podstawowej Fed, wynoszącej pierwotnie 5,25 proc.