W środowisku ludzi związanych z Tatrami wzrasta niezadowolenie z projektu nowej ustawy o ochronie przyrody. Tak jak poprzednia, nie daje ona możliwości finansowania działalności TOPR-u w górach ze środków uzyskanych z biletów wstępu do TPN.

Takie finansowanie rozwiązałoby wiele problemów tatrzańskich ratowników - jak chociażby utrzymanie śmigłowca ratunkowego i przez to zwiększyło poczucie bezpieczeństwa turystów wędrujących po górskich szlakach - twierdzą zgodnie naczelnik TOPR Jan Krzysztof i dyrektor TPN Paweł Skawiński.

To jest kolejna próba wprowadzenia takiej możliwości, bo poza tym, że istnieje dobra wola ze strony Parku, to ograniczeniem są obowiązujące przepisy - mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

Myśmy już chyba od dwóch lat mówili o tym, że pewną część z biletów wstępu możnaby przeznaczać naszym zdaniem na działalność ratowniczą. Mimo tych postulatów trafiła do nas ustawa, która nie ma takiego zapisu, który by takie możliwości dawał - dodaje dyrektor TPN Paweł Skawiński.

Powstała również bardzo prężnie rozwijająca się inicjatywa obywatelska. Są to wspólne działania wielu grup związanych z górami i wszystko wskazuje na to, że jeżeli poprawki w Senacie nie zostaną wprowadzone, zostaną podjęte próby przygotowania projektu obywatelskiego.

12:30