"Blisko 4-proc. wzrost PKB nie jest zagrożony" - wskazała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz komentując dane GUS dot. produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Jej zdaniem dobrych odczytów można spodziewać się też w kolejnych miesiącach.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2019 r. wzrosła o 17,4 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 7,1 proc. Natomiast sprzedaż detaliczna w kwietniu 2019 r. zwiększyła się o 13,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,4 proc. - podał GUS. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,9 proc.

W maju oczekuję utrzymania wysokiej dynamiki produkcji budowlanej. Szacuję, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej przekroczy 15 proc. - wskazała minister przedsiębiorczości i technologii. Emilewicz zaznaczyła, że wzrost produkcji budowlano-montażowa o 17,4 proc. w ujęciu rocznym oznacza kolejny miesiąc bardzo dobrych wyników w budownictwie, szczególnie jeśli uwzględnimy wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 19,7 proc.

Równie dobrych odczytów - jej zdaniem - spodziewamy się w kolejnych miesiącach, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym roku.

"Kolejnych dowodów na ekspansję gospodarczą dostarczyły budownictwo i handel"


Wczoraj bardzo dobry wynik przemysłu, a dziś kolejne dobre wieści z gospodarki. Kolejnych dowodów na ekspansję gospodarczą dostarczyły budownictwo i handel. To potwierdza tezę, którą już wpisały w swój przekaz międzynarodowe instytucje, że wzrost PKB na poziomie około 4 proc. nie jest zagrożony, a obserwowane w UE spowolnienie gospodarcze pozostaje płytsze niż zakładano - podkreśliła szefowa MPiT.

Jak zaznaczyła minister, rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej w kwietniu i sprzedaży detalicznej świadczą o stabilnym rozwoju naszej gospodarki. Potwierdza to również rynek nieruchomości. Trend wzrostowy w kredytach na nieruchomości i zwiększony udział inwestorów do najwyższego od początku 2016 r. wzmacniają moje przekonanie o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 roku - oceniła.

Dodała, że dobre wyniki sektorów przemysłowego i budowlanego znajdują odzwierciedlenie w rosnących nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw. W grupie średnich i dużych podmiotów w I kw. br. odnotowano wzrost inwestycji na poziomie 21,7 proc. rdr. Obserwowany wzrost nakładów majątkowych całego sektora przedsiębiorstw w II połowie 2018 r. oraz w I kw. 2019 r. (średnie i duże przedsiębiorstwa) wskazuje na to, że wraz z rozpędzeniem się inwestycji publicznych, coraz większy ciężar zaczynają brać na siebie przedsiębiorstwa - podkreśliła.

Prognozy zatrudnienia nadal optymistyczne, choć mniej niż w kwietniu


MPiT przypomniało, że w kwietniu 2019 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., najwyższy wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową infrastruktury (obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 32,7 proc.). Roboty budowlane głównie związane z wykończeniem inwestycji (specjalistyczne) wzrosły o 18,2 proc. Natomiast niewielki wzrost notowały jednostki zajmujące się budową budynków (o 3,9 proc.).

W kwietniu wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (19,3 proc. rdr), głównie mieszkań na sprzedaż lub wynajem (26,4 proc. rdr). Spadła natomiast liczba rozpoczętych inwestycji deweloperskich (5,4 proc.), jednak w całym okresie I-IV widoczny jest wzrost o 4,7 proc. - zaznaczył resort. Szacuje się, że na koniec kwietnia 2019 roku w budowie pozostawało o 4,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

MPiT podkreślił, że zgodnie z majowym wskaźnikiem koniunktura w budownictwie pozostaje na dodatnim poziomie, nieznacznie niższym od notowanego w kwietniu. Pozytywnie oceniany jest bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, znacznie lepiej niż w okresie dobrej koniunktury przed kryzysem 2009 roku - nadal optymistyczne, choć mniej niż w kwietniu, są prognozy zatrudnienia - zaznaczono.

W strukturze sprzedaży detalicznej zauważalne jest trwałe ożywienie w sprzedaży mebli, sprzętu rtv i agd, odzwierciedlające wzrost w budownictwie mieszkaniowym oraz produkcji przemysłowej - oceniła Emilewicz.